История на фирмата

Склад на Телур-Метал

Фирмата е създадена през 1996 год. като Дружество с ограничена отговорност с двама съдружници. През 2003 год. е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност като основната му дейност е търговия с черни метали – ГВ, СВ ламарина, поцинкована ламарина, винкели, квадратни, шевни и безшевни тръби, шини, арматурно желязо и други. Произхода на метала е български, украински, словашки, румънски и гръцки.

Дружеството разполага със собствена база на площ от 10 000 кв. метра, оборудвана с мотокари, транспортни средства и кранове с товароподемност 12,5 тона.

Задължително условие, което стриктно се спазва е всички метали да се съхраняват в закрити складови помещения.

Дейността на фирмата е насочена предимно към вътрешният пазар и бихме се радвали на партньорство с все повече нови клиенти, на които ще докажем, че сме коректни партньори.